Skip to content
.: Lajme nga Komuna Bëhet furnizim në veshmbathje për punonjësit e Ndërmarrjeve Publike Komunale të Komunës së Gostivarit
Bëhet furnizim në veshmbathje për punonjësit e Ndërmarrjeve Publike Komunale të Komunës së Gostivarit PDF Printoje Shpërndaje me Postë Elektronike

Gostivar, me 14 Prill – 2017Bëhet furnizim në veshmbathje për punonjësit e Ndërmarrjeve Publike Komunale të Komunës së Gostivarit 1

Ndërmarrjet Publike Komunale “Komunalec”, dhe “Parkingje dhe Gjelbërim”, në Komunën e Gostivarit, kanë vijuar furnizimin me veshmbathje pune për punonjësit e tyre.

Furnizimi i fundit është bërë këto ditë nga sipërmarrja “HTZ”, ndërsa vlera totale e furnizimit është 1.200.000 denarë, respektivisht rreth 20 mijë euro.
Furnizimi është realizuar për vitin kalendarik 2017 dhe përmban veshje dhe këpucë me dedikim.

Brenda kohës, Ndërmarrja Publike Komunale “Komunalec”, për nevojat e veta për punë në terren është furnizuar me automjet të markës “Izuzu” 4 x 4. Vlera e automjetit është 1.506.860 denarë ose rreth 25 mijë euro.

Shërbimi për Informim
Komuna e Gostivarit

Bëhet furnizim në veshmbathje për punonjësit e Ndërmarrjeve Publike Komunale të Komunës së Gostivarit 4

 

 

Bëhet furnizim në veshmbathje për punonjësit e Ndërmarrjeve Publike Komunale të Komunës së Gostivarit 9

Bëhet furnizim në veshmbathje për punonjësit e Ndërmarrjeve Publike Komunale të Komunës së Gostivarit 10

Bëhet furnizim në veshmbathje për punonjësit e Ndërmarrjeve Publike Komunale të Komunës së Gostivarit 11

Bëhet furnizim në veshmbathje për punonjësit e Ndërmarrjeve Publike Komunale të Komunës së Gostivarit 12

Bëhet furnizim në veshmbathje për punonjësit e Ndërmarrjeve Publike Komunale të Komunës së Gostivarit 13

 

e-Leje Ndërtimi

elejesq

eRegullativa

eRegullativa

e-Tatime

e-tatime-online

Maps

maps-small

Aktuale

h-n-b-7

multiculturalism

furnizime-publike

 npkomunaleclink-t

Për qytetarët me pengesa

Bejtyl Lushi, Visar Rustemi, Bekim Neziri
042 218 167
Persona për komunikim me qytetarët te cilët kanë ndonjë shkallë pengese me qëllim të ofrimit të ndihmës

Elaborat ekologjik

Studimi për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisin jetësor të projektit për sistemin e gazsjellësit Nacional në Maqedoni, krahu Shkup-Gostivar-Kërçovë
 

Statistika

Members : 3
Përmbajtje : 1095
Content View Hits : 2522665