Skip to content
.: Kontakte
Kontakt PDF Printoje Shpërndaje me Postë Elektronike

Komuna e Gostivarit
Bull. "Vëllezërit Gjinoski" 61
1230, Gostivar
Republika e Maqedonisë


Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë
tel. +389 (0) 42 213 511
fax +389 (0) 42 214 406


Sektori për përkrahjen e Kryetarit të komunës
tel. +389 (0) 42 214 406

Sektori për punë juridike, të përgjithshme dhe organizative
tel. +389 (0) 42 213 511

Sektori për çështje financiare
tel. +389 (0) 42 217 438

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
tel. +389 (0) 42 213 511

Sektori për veprimtari publike
tel. +389 (0) 42 213 511

Sektori për mbikqyrje inspektuese
tel. +389 (0) 42 213 511

Njësia territoriale kundër zjarrit
tel. 193

 


Persona për komunikim me qytetarët te cilët kanë ndonjë shkallë pengese me qëllim të ofrimit të ndihmës

Bejtyl Lushi  /  Visar Rustemi  /  Bekim Neziri

tel./fax. +389 (0) 42 218 167

 

e-Leje Ndërtimi

elejesq

eRegullativa

eRegullativa

e-Tatime

e-tatime-online

Maps

maps-small

Aktuale

h-n-b-7

multiculturalism

furnizime-publike

 npkomunaleclink-t

Për qytetarët me pengesa

Bejtyl Lushi, Visar Rustemi, Bekim Neziri
042 218 167
Persona për komunikim me qytetarët te cilët kanë ndonjë shkallë pengese me qëllim të ofrimit të ndihmës

Elaborat ekologjik

Studimi për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisin jetësor të projektit për sistemin e gazsjellësit Nacional në Maqedoni, krahu Shkup-Gostivar-Kërçovë
 

Statistika

Members : 3
Përmbajtje : 1095
Content View Hits : 2522758