Skip to content
.: Këshilli i komunës Komisionet
Komisionet PDF Printoje Shpërndaje me Postë Elektronike

Komisioni për lidhjen e kurorave :


Komisioni për përcaktimin e vlerës tregëtare të patundshmërive

Komisioni për çështje të mandatit, zgjedhje dhe emërime

Komisioni për financa dhe zhvillim ekonomik

Komisioni për planifikim dhe rregullim hapësinor dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe të natyrës

Komisioni për punë komunale dhe komunikacion

Komisioni për veprimtari publike

Komisioni për punë juridiko normative

Komisioni për mundësi të barabarta ndërmjet gjinive

Komisionit për marrëdhënie në mes të bashkësive

 

e-Leje Ndërtimi

elejesq

eRegullativa

eRegullativa

e-Tatime

e-tatime-online

Maps

maps-small

Aktuale

h-n-b-7

multiculturalism

furnizime-publike

 npkomunaleclink-t

Për qytetarët me pengesa

Bejtyl Lushi, Visar Rustemi, Bekim Neziri
042 218 167
Persona për komunikim me qytetarët te cilët kanë ndonjë shkallë pengese me qëllim të ofrimit të ndihmës

Elaborat ekologjik

Studimi për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisin jetësor të projektit për sistemin e gazsjellësit Nacional në Maqedoni, krahu Shkup-Gostivar-Kërçovë
 

Statistika

Members : 3
Përmbajtje : 1095
Content View Hits : 2682213