Skip to content
.:
Udhëzime dhe rregullore për e-Leje ndërtimi PDF Printoje Shpërndaje me Postë Elektronike
Shkruar nga Administrator   
E Premte 26 Korrik 2013 09:24

SISTEM INFORMATIK E-LEJE PËR NDËRTIM

Web faqja për qasje në sistemin informatik e-leje për ndërtim

www.gradezna-dozvola.mk

 

Udhëzime për shfrytëzuesit:

Udhëzues për përdorimin e sistemit nga ana e  parashtruesit

 

Rregullore:

Rregullore për mënyrën e zbatimit të procedurës për marrjen e lejes për ndërtim në mënyrë elektronike

Rregullore për përmbajtjen e projekteve, emërimin e projektit dhe mënyrën e verifikimit të projektit

LAST_UPDATED2
 

e-Leje Ndërtimi

elejesq

eRegullativa

eRegullativa

e-Tatime

e-tatime-online

Maps

maps-small

Aktuale

h-n-b-7

multiculturalism

furnizime-publike

 npkomunaleclink-t

Për qytetarët me pengesa

Bejtyl Lushi, Visar Rustemi, Bekim Neziri
042 218 167
Persona për komunikim me qytetarët te cilët kanë ndonjë shkallë pengese me qëllim të ofrimit të ndihmës

Elaborat ekologjik

Studimi për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisin jetësor të projektit për sistemin e gazsjellësit Nacional në Maqedoni, krahu Shkup-Gostivar-Kërçovë
 

Statistika

Members : 3
Përmbajtje : 1095
Content View Hits : 2682220