Skip to content
.:
Komuna e Gostivarit
SHPALLJE

Në bazë të nenit 1 të Vendimit për dhënie në shfrytëzim pa kompensim të objekteve sportive nr .08-587/1 të datës 11.03.2015, e sjellë nga ana e Këshillit të Komunës së Gostivarit, Komisionit për zbatimin e procedurës për lëshimin e objekteve sportive në shfrytëzim pa kompensim, hap:

SHPALLJE

Për dhënien e objekteve sportive në shfrytëzim pa kompensim

1. Subjekt i kësaj Shpalljeje është dhënia e objekteve sportive në shfrytëzim pa kompensim me hapësira përcjellëse dhe pajisje.

Komisioni e zbaton procedurën nëpërmjet grumbullimit të ofertave të mbyllura. Personat e interesuar mund të drejtohen deri te Komisioni për të mësuar në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga kontrata.

Lëshimi i pasurive të patundshme do të bëhet pa asnjë kompensim për klubet sportive të cilat i plotësojnë kushtet e cekura në nenin 3 të Vendimit për lëshimin me qira të pasurisë së patundshme pa kompensim.

Mbledhja e ofertave do të bëhet në zarfe të mbyllura të cilat do të duhet të dërgohen në Komisionin për zbatimin e procedurës për lëshimin e objekteve sportive për shfrytëzim pa kompensim në territorin e Komunës së Gostivarit.
Në qoftë se konstatohet se me rastin e hapjes së ofertave dhe inspektimin e dokumentacionit të plotë të dorëzuar, dy oferta kanë të njëjtat karakteristika, respektivisht i plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 3 të Vendimit për lëshimin e objekteve sportive në shfrytëzim pa kompensim, në atë rast të drejtën e përparësisë gjatë zgjedhjes ka oferta e cila është dorëzuar më herët.

Shpallja është me kohëzgjatje prej 01.04.2015 deri më 05.04.2015.

2. Mënyra e dorëzimit të ofertës
Oferta të dorëzohet në afatin e përcaktuar në në zarf të mbyllur, në të cilën në këndin e sipërm të majtë do të theksohet "mos e hap" dhe numri i shpalljes.

Në mes të zarfit të specifikohet adresa e saktë:

Komuna e Gostivarit
Bul.. Vëllezërit Gjinoski nr. 61, Gostivar

me shënimin për "Komisionin për zbatimin e procedurës për lëshimin e objekteve sportive në shfrytëzim pa kompensim".

Ofertat duhet të dorëzohen në një origjinal të nënshkruar dhe të vërtetuar nga personi përgjegjës të ofertuesit. Zarfi nuk duhet të përmbajë ndonjë indikacion që do të mund të identifikojë dërguesin - ofertuesit.

Lexo më shumë...
 
Në “Gostivar” do të hapen dy paralele të futbollit dhe hendbollit në gjuhën shqipe

Gostivar, më 1 Prill 201501 04 2015 paralelja e sportit gostivar

Të nderuar nxënës,

Komuna e Gostivarit për vitin shkollor 2015/16 në kuadër të SHMK "Gostivar" do të hapë dy paralele të Sportit, edhe atë nga fusha e futbollit dhe hendbollit me mësim në gjuhën shqipe.

Për këtë qëllim Komuna e Gostivarit - Sektori për arsim, sport dhe kulturë, NJOFTON të gjithë nxënësit që mbarojnë klasën IX (e nëntë) të cilët kanë talent në këto fusha të sportit e që janë të interesuar të marrin shkollimin e duhur të sportit, se duhet të paraqiten te koordinatori regjional Argjent Beqiri - personi kontaktues me nr tel:078 225 555, nga i cili do të informohen hollësisht për format e selektimit, edhe atë deri më datë 05.04.2015 (e diel).

Lexo më shumë...
 
Shkolla e Mesme Ekonomike Komunale fituese e Olimpiadës së Lojërave Popullore në Gostivar

 

30 03 2015 lojerat popullore 1

Gostivar, më 30 Mars – 2015

Me qëllim që të nxiten të rinjtë të merren më shumë me aktivitete sportive dhe njëkohësisht duke synuar që të ringjallim lojërat popullore sportive, Këshilli Rinor i komunës së Gostivarit e organizoi Olimpiadën e Lojërave Popullore me karakter zbavitës dhe garues ndërmjet Shkollave të Mesme Komunale të Gostivarit.

Lexo më shumë...
 
Shiret Elezi në takimin ndërkombëtar për përgjegjësinë e barazisë gjinore në buxhetimin në nivelin lokal në bashkëpunim me UN Women

 

Gostivar, më 30 Mars – 201530 03 2015 shirete elezi turqi 3

Në Stamboll të Turqisë është mbajtur takimi ndërkombëtar me temë “Gender Responsive Budgeting at Local Level in cooperation with UN Women”, përgjegjësia e barazisë gjinore në buxhetimin në nivel lokal, e organizuar nga Asociacioni i Njësive për Vetëqeverisje Lokale të Evropës Juglindore dhe Organizata e grave pranë Kombeve të Bashkuara - UN Women.

Në këtë takim mori pjesë edhe udhëheqësja e Sektorit të financave në komunën e Gostivarit, Shiret Elezi që njëherit përfaqësoi edhe Bashkësinë e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (BNJVL) të Republikës së Maqedonisë në Asociacionin e komunave të Evropës Juglindore për decentralizimin (NALAS).

Në këtë takim u diskutua për barazinë gjinore dhe rolin e gruas në procesin e vendimmarrjes, rritjen e vetëdijes së pushteteve lokale në implementimin e barazisë gjinore në suazat e buxheteve lokale dhe për situatën e financave lokale dhe decentralizimin fiskal në vendet e rajonit.

 

Lexo më shumë...
 
Organizimi i Këshillit Rinor të Komunës së Gostivarit. Dita e Pranverës në qytetin e Gostivarit u prit më mirë se asnjëherë më parë

Dita e Vardarit 1

 

 Gostivar, me 22 Mars – 2015

 Në organizim të Këshillit Rinor dhe me mbështetje financiare të Komunës së Gostivarit, në parkun e madh të qytetit u mbajt manifestimi tanimë tradicional “Dita e Vardarit”, me rastin e Ditës së Pranverës.

Ashtu siç ishte paralajmëruar edhe më herët, nga orët e para të mëngjesit aktivistët e Këshillit Rinor, nxënësit e shkollës së mesme teknike komunale dhe vullnetarët e organizatës së Kryqit të Kuq në Gostivar, realizuan aktivitetet e parapara.
Përgjatë shetitores respektivisht shtratit të lumit Vardar, u vendosen 500 goma të ricikluara që do të kryejnë rolin e saksive. Aksionit për mbjelljen e luleve iu bashkëngjit edhe kryetari i Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta i cili me këtë rast përgëzoi rininë për aktivitetet e ndërmarra në dobi të shoqërisë së Gostivarit.

“Që në fillim të mandatit është formuar Këshilli Rinor i Komunës së Gostivarit. Këshilli komunal ka sjell edhe vendim për mbështetje financiare të aktiviteteve të Këshillit Rinor. Ato deri tash kanë realizuar shumë projekte në të mirën e qytetarëve. Unë si kryetar komune nuk ndërhy në aktivitetet e tyre sepse ato nuk bëjnë asgjë që është në kundërshtim me qytetarët

Lexo më shumë...
 
Komuna e Gostivarit do të çregjistrojë borxhet për ujë dhe mbeturina për disa kategori të qytetarëve

Gostivar, më 25 Mars – 201525 03 2015 komuna e gostivarit

Me Vendim të Këshillit të Komunës së Gostivarit të publikuar në Buletinin Zyrtar të Komunës së Gostivarit nr.8 të datës 17 nëntor 2014, do të bëhet çregjistrimi i njëhershëm i borxheve të qytetarëve për shfrytëzimin e ujit për pije dhe bartjen e mbeturinave ndaj Ndërmarrjes Publike “Komunalec”, të krijuara deri më 31 dhjetor 2013, ndërsa të papaguara për më shumë se 12 muaj dhe të cilat janë të regjistruara si detyrim ndaj NP “Komunalec” – Gostivar.

Lexo më shumë...
 
Këshilli Rinor i Komunës së Gostivarit me manifestimin kulturor “Dita e Vardarit”, do të mirëpret ardhjen e Stinës së Pranverës në qytetin e Gostivarit

Gostivar, me 19 Mars – 201519.03.2015 Këshilli Rinor i Komunës së Gostivarit me aktivitete të shumta për Ditën e Pranverës 1

Këshilli Rinor i Komunës së Gostivarit, me mbështetje financiare dhe teknike nga drejtuesit e Komunës së Gostivarit, të shtunën më 21 Mars, do të organizojnë manifestim për shënimin e Ditës së Pranverës.

Atibe Arifi, kryetare e Këshillit Rinor, përmes konferencës për shtyp të mbajtur në mjediset e parkut të madh të qytetit, ku dhe do të zhvillohen aktivitetet, bëri me dije agjendën e manifestimit “Dita e Vardarit” që tashmë për çdo vit organizohet në qytetin e Gostivarit.

Lexo më shumë...
 
<< Fillim < Mëparshme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vijuesi > Fundi >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

e-Leje Ndërtimi

elejesq

e-Tatime

e-tatime-online

Aktuale

multiculturalism

furnizime-publike

 npkomunaleclink-t

Për qytetarët me pengesa

Bejtyl Lushi, Visar Rustemi, Bekim Neziri
042 218 167
Persona për komunikim me qytetarët te cilët kanë ndonjë shkallë pengese me qëllim të ofrimit të ndihmës

Statistika

Members : 3
Përmbajtje : 541
Content View Hits : 587947